סטודנטים

 סטודנטים עם ADHD: 
אם משהו מהמשפטים הבאים מתאים, אני יכולה לעזור לכם.
  • חוששים לפני החלטה על לימודים (אולי לאור ניסיון העבר הקשה בתיכון)?
  • מעוניינים בהכנה לפני תחילת הלימודים, כדי להגדיל סיכוייכם ולמנוע כישלון ונשירה?
  • תמיד ידעתם שיש לכם ADHD ואתם חוששים מהשלכותיו?
  • נתקלים לראשונה בקשיים משמעותיים וחושבים שהם קשורים לקשב?
  • אחרי שנה ראשונה או שנייה ונאבקים קשה עם ההתלבטות לנשור או לא לנשור?
  • מצליחים יחסית אבל עובדים קשה מאוד ונשחקים בתהליך?
עזרה ראשונה ומיידיתשיפור תפקודי הקשבתוכנית ליווי
עזרה ראשונה מיידית וממוקדת להתמודדות עם משימה או עם קושי כמו:
הכנת מערכת לימודים
קורס מאתגר
קושי להקשיב ולהבין הרצאות
קושי לעשות תרגילים
החלטה חשובה או התלבטות הגוזלים אנרגיה
בחינה קשה
הכנת עבודה סמינריונית או עבודת מחקר
שילוב עבודה ולימודים
שילוב משפחה ולימודים
שיפור תפקודי הקשב באמצעות:
אימון קשבי
הכנה לפני הלימודים
חיזוק היכולות הלימודיות
תוכנית ליווי מותאמת לצרכים ולתקציב היכולה לכלול:
אבחון לזיהוי הקשיים הספציפיים
מפגשים שבועיים פנים אל פנים
תמיכה בפיתוח אסטרטגיות אישיות
אימון קשבי
קשר יומי שוטף בוידיאו, טלפון או מייל
בנייה הדרגתית של יכולת העבודה ומוטיבציה עצמאית

 

כתיבת תגובה