מומחית וחוקרת קשב + מורה ויזם =

מפתחים כישורי לומדים
בראייה הוליסטית ארוכת טווח,
להצלחה וסיפוק במסגרת הלימודית ומחוצה לה

אז מה אנחנו מציעים?

"חינוך אינו הכנה לחיים. חינוך הם החיים עצמם."

ג'ון דיואי

טיפול במשימות קרובות
טיפוח הרגלי חשיבה והתנהגות
שיפור מוכח בהישגים
פיתוח בטחון ומסוגלות
עליית סיפוק ורווחה אישית
בחירת וקידום יעדים ארוכי טווח

ההגיגים האחרונים מהבלוג שלנו